İlk Yardım Eğitimi

Deniz Aras Mesleki Eğitim - İlk Yardım Eğitimi

D

eniz Aras İlk Yardım Eğitim Merkezindeki eğitimler alanında deneyimli olan ve İlk yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olan eğitmenler tarafından yürütülmektedir. Eğitimler merkezin dersliklerinde yürütüldüğü gibi istendiğinde kurumların kendi talep ettikleri alanlarda da verilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimlerimiz

1) Temel İlk Yardım Eğitimi: (16 saattir ve Tüm Kamu, Özel Kurum ve Kuruluşlar için zorunludur.)
2) Güncelleme Eğitimleri ( Temel İlk Yardım Güncelleme Eğitimi 8 saattir)
İlk Yardım Eğitimleri teorik ders ve uygulamalardan oluşur. Çalışmalar, CPR maketler üzerinde uygulamalı olarak yapılır.

Sertifikalandırma: Teorik sınav ve uygulamalarda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardımcı Sertifikası ve İlk Yardımcı Kimlik Belgesi verilmektedir.

İlk Yardım Eğitimi Ders Konuları Şunlardır:

1-Genel İlk Yardım Bilgileri
2-Olay yeri ve hasta yaralının değerlendirilmesi
3-Temel yaşam desteği
4-Kanamalarda ilk yardım ve şokta ilk yardım
5-Yaralanmalarda ilk yardım
6-Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
7-Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
8-Bilinç bozukluklarında ilk yardım
9-Zehirlenmelerde ilk yardım
10-Hayvan ısırmalarında ilk yardım
11-Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
12-Boğulmalarda ilk yardım
13-Hasta yaralı taşıma teknikleri

İlkyardım Yönetmeliğini görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150729-2.htm