Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Deniz Aras Mesleki Eğitim ünvanı ile Mesleki Eğitim ve Sertifikalandırma konusunda yetkili biryetkili bir|kurumdur.

Deniz Aras Mesleki Eğitim Kurumları olarak projelerimize başladığımız 20.03.2009 tarihinden itibaren, 6331 sayılı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta yer alan 101.490 kişiye çeşitli meslek alanlarda eğitimler verip sertifikalandırmıştır.

Mesleki Eğitim Nedir

Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir. Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.

Duyuru

Yapılan tespitler sonucu Yetkisi olmayan birçok kuruluşların vermiş oldukları belge geçersiz olup hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Aldığınız belgeleri sizinle anlaşan firmanın imza ve kaşesinin olup olmadığını kontrol ediniz.

Hijyen Eğitimi Kurs Kayıtlarımız Başlamıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 126-127 maddesi doğrultusunda hazırlanan, yönetmelikte belirtilen “Hijyen Eğitim” belgesine sahip olmayan kişilerin ilgili sektörlerde çalışması mümkün değildir. Aynı zamanda hali hazırda çalışanlarında 5 Temmuz 2014 tarihine kadar belgelerini almak zorundadırlar.

Mesleki eğitim zorunluluğu
Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi de, yeterli oranda ve kalitede mesleki eğitimini tamamlamış personel ediniminde yaşanan sıkıntılardır. İşte bu sebeple mesleki eğitim..

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yer alan İdari Para Cezaları detaylı bir şekilde incelendiğinde, personeline MESLEKİ EĞİTİM SERTİFİKASI almamış şirketlerin ”Her personel için 1.078 TL Ceza” ya maruz kalacağı görülecektir. Tablonun tamamını görmek için lütfen.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesinde belirtilen Mesleki Eğitim Sertifikasının kimler tarafından alınacağını belirten Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgeye ulaşmak için